Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Peruskoulun ruotsin ja ranskan kielen päätoiminen tuntiopettaja
 
Työavain 3-1704-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 04.11.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 15.10.2019  kello 15:45
Tapiolan koulu , Opintie 1 02100 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat
 
Tehtävän kuvaus: A-Ranskan (4vvt) ja B-ruotsin (12vvt) opettaminen Tapiolan yläkoulussa.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Peruskoulun ruotsin ja ranskan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.
 
Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Heikki Pihkala
050 518 4318
heikki.pihkala@espoo.fi
 
 
 Hae paikkaa