Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Koordinaattori, projektiluonteinen kehitystehtävä
 
Työavain 3-1691-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 15.10.2019 (päättyy 15.04.2020)
Hakuaika päättyy 18.10.2019  kello 15:45
Tilat ja alueet -yksikkö , Kamreerintie 3 B 02770 Espoo
Sivistystoimi, Toimialan esikunta
Hallinto- ja toimistotyö
 
Tehtävän kuvaus: Tilat ja alueet -yksikkö edustaa sivistystoimea ja tilojen käyttäjiä tila- ja aluehankkeissa. Yksikössämme työskentelee noin 20 työntekijää erilaisissa suunnittelutehtävissä. Teemme yhteistyötä tilojen käyttäjien ja Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa.

Koordinaattori toimii sivistystoimen esikunnan Tilat ja alueet -yksikössä erikseen määritellyissä kehittämis- ja projektitehtävissä. Tehtäviin kuuluu yksikön keskeisten prosessien kehittäminen palvelumuotoilun keinoin sekä niiden kuvaaminen ja dokumentointi yhdessä yksikön asiantuntijoiden kanssa.

Koordinaattorin tehtävän keskeisiä sisältöjä ovat yksikön kehittämistilaisuuksien fasilitointi, Teams-työskentelyn kehittäminen ja tilojen kuntalaiskäyttöön liittyvät projektitehtävät. Näitä ovat esim. kuntalaiskäytön verkkosivuston uudistaminen ja käytön raportointi sekä muut erikseen sovittavat tehtävät.

Tehtävä on kuuden kuukauden määräaikaisuus, jonka aloitusajankohta voidaan sopia.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuvan alan alempi korkeakoulututkinto tai alan opiskelija. Voit olla esim. palvelumuotoilun tai viestinnän osaaja.
 
Tehtävässä edellytetään palvelumuotoiluosaamista ja sujuvaa O365-työkalujen käyttötaitoa. Lisäksi edellytämme proaktiivista, itsenäistä työskentelyotetta, vahvaa kehittämisorientaatiota sekä hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja. 
Arvostamme O365-taidoista erityisesti Teams- ja PowerBI-työkalujen sekä MS Vision tai muiden vastaavien ohjelmistojen tuntemusta. Lisäksi arvostamme kokemusta kehittämistilaisuuksien fasilitoinnista.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2350 €/kk
Työaika: 36 h 45 min viikossa
 
 
Espoon sivistystoimi luo espoolaisille hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Toimiala tuottaa opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön palveluja yli 280 000 kaupunkilaiselle. Palveluja tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.
 
Lisätietoja tehtävästä
Tilakehityspäällikkö Merja Narvo-Akkola
043 825 4967
merja.narvo-akkola@espoo.fi
 
Suunnittelija Kirsti Rautavaara
040 507 6077
kirsti.rautavaara@espoo.fi
 
 
 Hae paikkaa