Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem
 
Työavain 3-1576-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 03.10.2019 (päättyy 31.01.2020)
Hakuaika päättyy 02.10.2019  kello 15:45
Ivisnäs daghem , Ivisnäsvägen 1B 02260 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus
 
Tehtävän kuvaus: Barnskötare i 3-5 års grupp. Till uppgifterna hör att tillsammans med teamet planera, genomföra och utvärdera verksamheten utgående från Plan för småbarnspedagogik och i samarbete med vårdnandshavare och den andra gruppen i daghemmet.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään flexibilitet och samarbetsförmåga.
 
Arvostamme erfarenhet av dylika uppgifter.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka
 
 
Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.

Esbo stad är en rökfri arbetsplats.
 
Lisätietoja tehtävästä
Ledare inom småbarnspedagogik Maj-Britt Holm
050 321 7374
 
Ledande ledare inom småbarnsp. Susanne Nordling
09-81630620
 
 
 Hae paikkaa