Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Kurator
 
Työavain 3-1510-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.09.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 26.08.2019  kello 15:45
Svenska bildningstjänster , Kamrersvägen 3 b 02770 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Enheten Svenska bildningstjänster
Sosiaalityö
 
Tehtävän kuvaus: Vi söker en skolkurator! Som skolkurator är du expert inom social arbete i skolgemenskapen. Du arbetar med barn och elever i olika svenskspråkiga förskolor och skolor. Uppgifterna är anknutna till både gemensam och individuell elevvård.

Vi bjuder introduktion i arbetet, möjligheter till arbetshandledning och fortbildning. Kom med i vårt team med 5 kuratorer och 6 psykologer!
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Behörighet enligt lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) 7§
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään :

- Utmärkta kunskaper i det svenska språket
- Goda kunskaper det i finska språket
- Flexibilitet och samarbetsförmåga
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3161€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 15min / vecka
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä
ledande skolpsykolog Joakim Jäntti
050 468 3410
 
undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson
050 363 2937
 
 
 Hae paikkaa