Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Tartuntatautihoitaja, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
 
Työavain 2-545-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 15:45
Tapiolan terveysasema , Ahertajantie 2 02100 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut/Avosairaanhoito, terveysasematoiminta
Terveyden- ja sairaanhoito
 
Tehtävän kuvaus: Tartuntatautihoitaja toimii Espoon tartuntatautiyksikön jäsenenä. Hän työskentelee tartuntatautilääkärin ja toisen tartuntatautihoitajan muodostamassa yksikössä asiantuntijana sekä Espoon sosiaali- ja terveystoimen avoterveydenhuollon edustajana alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.
Työtehtäviin kuuluu tartuntatautilain edellyttämät toimenpiteet ja valvonnan suorittaminen yhdessä tartuntatautilääkärin kanssa sekä toimiminen sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden tartuntatautiasiantuntijana. Tehtävään kuuluu myös koulutus-, tiedotus- ja tilastointitehtäviä sekä niiden analysointia.
Työhön kuuluu epidemiaselvitysten tekeminen sekä tilastojen ja tiedotteiden laatiminen ja välittäminen.
Työn aloitus 9/2019 tai sopimuksen mukaan.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Laillistettu sairaanhoitaja tai
laillistettu terveydenhoitaja.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä tiimityötaitoja sekä toisaalta vahvaa itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Hyvää kirjallista ja suullista esiintymistaitoa.
Kykyä vuorovaikutustilanteissa huomioida eri kulttuureista ja taustoista syntyvät vuorovaikutuksen haasteet.
Priorisointikykyä ja joustavuutta sekä erinomaista paineensietokykyä ajoittain kiireisessä työssä.
Halua ja innostusta jatkuvaan itsensä ja tiimin työn kehittämiseen sekä omaehtoiseen opiskeluun tulevaisuuden haasteiden mukaisesti.
Riittävän hyvää englannin kielen taitoa.
 
Arvostamme tartuntatautien tuntemusta ja niiden ehkäisyn osaamista.
Hyvää mikrobiologian tuntemusta.
Tartuntatauteihin liittyvän lainsäädännön ja kansallisten ohjeiden tuntemusta sekä
tietoa siitä, miten niitä sovelletaan käytäntöön.
Hyvää ruotsin kielen taitoa.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2760.21 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Päivätyön luonteinen jaksotyö 38 t 45 min/viikko
 
 
Terveyspalveluihin kuuluvat vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, päihde- ja mielenterveyspalvelut, opiskelijaterveydenhuolto ja ympäristöterveys. Teemme työtä, jolla on tärkeä kansanterveydellinen merkitys. Uudistamme toimintaamme vastaamaan tuleviin haasteisiin. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta ja kuntalaisten terveyden edistämistä sekä henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt
 
Lisätietoja tehtävästä
Osastonhoitaja Pirjo-Liisa Suominen
046 8772051
pirjo-liisa.suominen@espoo.fi
 
Vastuuhoitaja Katja Koskelainen
050 5721127
katja.koskelainen@espoo.fi
 
 
 Hae paikkaa