Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Ohjaaja, Vuorotteluvapaan sijaisuus, Kuninkaantien asumisyksikkö
 
Työavain 2-530-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.10.2019 (päättyy 31.03.2020)
Hakuaika päättyy 22.08.2019  kello 15:45
Kuninkaantien asumisyksikkö , Kuninkaantie 7 B 02740 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Vammaispalvelut
Muu
 
Tehtävän kuvaus: Espoon kaupungin vammaispalvelujen Kuninkaantien asumisyksikössä järjestetään lyhytaikaista hoitoa vammaisille lapsille ja lyhytaikaista hoitoa ja asumisvalmennusta nuorille vammaisille henkilöille.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden ohjaamista jokapäiväisissä toiminnoissa, kodinhoidollisissa tehtävissä ja vapaa-ajan vietossa. Ohjaajan työ on vaativaa ja monipuolista ja sitä tehdään tiimityönä. Työ on jaksotyötä, johon kuulu aamu-, ilta- ja yövuoroja sekä viikonlopputyötä.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.
Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2368,15 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö, 116h15 min/kolme viikkoa
 
 
Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoo on savuton työpaikka.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt
 
Lisätietoja tehtävästä
Ohjaaja Eija Puhilas
0438265183
 
 
 Hae paikkaa