Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4, eri pituisia sijaisuuksia, 10 tehtävää
 
Työavain 2-510-19
Määräaikainen työsuhde
Hakuaika päättyy 11.09.2019  kello 15:45
Espoon sairaala/osasto 4 , Karvasmäentie 6 02740 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Espoon sairaala
Terveyden- ja sairaanhoito
 
Tehtävän kuvaus: Haemme joukkoomme sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin osastolle 4.

Haettavana on seuraavat sijaisuudet:
- sijaisuus 21.8.2019 - 4.7.2020
- sijaisuus 25.10.2019 - 3.9.2020
- sijaisuus 12.9.2019 - 27.7.2020

sekä joulunajan sijaisuuksia, ajalla 2.12.2019 - 12.1.2020.

Osasto on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilaista tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin.

Espoon uusi sairaala on avattu maaliskuussa 2017 Jorvin kampukselle. Uusien tilojen myötä olemme uudistaneet toimintamallejamme. Olemme kehittäneet Lean-ajattelun mukaisesti toimintatapojamme etsien moniammatillisessa tiimissämme yhteisiä ongelmanratkaisukeinoja toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet päivittäisjohtamistamme, jotta voimme esimiestyöllä tukea entistä paremmin henkilöstön työtä ja arjen sujumista.

Sairaanhoitajana toimit osana moniammatillista tiimiä ja vastaat potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntoutumista edistävän työotteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa-kotiin -periaate. Hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan aktiivista aikaa lisätään tavoitteiden mukaisesti, kuntoutus jatkuu toipumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella.

Työ on 3-vuorotyötä. Pyrimme tukemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla. Perehdytämme sinut työssä käytettäviin välineisiin ja järjestelmiin.

Espoon sairaala on savuton työpaikka.

Tervetuloa joukkoomme!
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat.
Joulunajan sijaisuuksia voivat hakea sairaanhoidon opiskelijat, joilla on suoritettuna 140 op.


 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa i.v.-lupaa tai sen suorittamista koeaikana.


Tehtävässä edellytetään kokonaistilanteiden hahmottamista, organisointikykyä ja aktiivista työotetta ikäihmisten hoidossa sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.
 
Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116h 15min/3vko, kolmivuorotyö
 
 
Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalipun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoo on savuton työpaikka.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt
 
Lisätietoja tehtävästä
Osastonhoitaja Eija Salomaa
0468773114
 
 
 Hae paikkaa