Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
 
Työavain 3-1314-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 26.07.2019  kello 15:45
Westends daghem , Hirbölevägen 1  02160 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus
 
Tehtävän kuvaus: Vi söker Dig positiva och öppna barnskötare till vår arbetsgemenskap.

Westends daghem har sju barngrupper med barn i åldern 1-5. Daghemmet finns nära Västerleden. Naturen finns nära oss, både havet och skogen. En inlärningsmiljö som tar barnens delaktighet i beaktande, är trivsam, tillåtande och inspirerande är viktigt för oss. Vi strävar efter en accepterande positiv miljö och vuxna både ute och inne.

Vi har förlängd öppethållningstid och är öppna vid behov mellan kl. 6-22.

Alla barnskötare kan ibland göra kvällsturer.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme god samarbetsförmåga samt ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18 € / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka
 
 
Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.

Esbo stad är en rökfri arbetsplats.
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Viceföreståndare Helena Weissman
043 8254344
19-20.6.2019
 
Lärare inom småbarnspedagogik Daniela Nordström
046 8771831
24.6-28.6.2019
 
 
 Hae paikkaa