Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Barnskötare inom småbarnspedagogik, ambulerande reservperson, Smedsby daghem och Portängens gruppfamiljedaghem
 
Työavain 3-1216-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 03.09.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 02.09.2019  kello 15:45
Smedsby daghem och Portängens gruppfamiljedaghem , Stensvägen 10, Portängsvägen 12  02750 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus
 
Tehtävän kuvaus: Nu söker vi en barnskötare som arbetar som ambulerande reservperson i Smedsby daghem och Portängens gruppfamiljedaghem. Du har en ypperlig möjlighet att bekanta dig med flera enheter och att därmed jobba med varierande arbetsuppgifter i olika åldersgrupper.

Smedsby daghem har tre grupper; Igelkottarna för 0-3-åriga barn, Ekorrarna för 3-5-åringar och förskolan, Hararna. Vi arbetar i en över 100 år gammal byggnad som först fungerat som folkskola, senare som barnträdgård och sedan 1988 som kommunalt daghem.

Vi som jobbar på Smedsby daghem är positiva, humoristiska och aktiva. Verksamheten grundar sig på planen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan. Vi arbetar även aktivt med "Stegvis", "Stegen" och "Start" materialen med barnen.

Portängens gruppfamiljedaghem fungerar i en angränsande byggnad till Portängens daghem som startat sin verksamhet 1987. Barnen i gruppen kan vara i åldern 1-6 år.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme flexibilitet och engagemang.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18€ / mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka
 
 
Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.

Esbo stad är en rökfri arbetsplats.
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Daghemsföreståndare Pia Herlin-Kiviniitty
046 877 3274
 
 
 Hae paikkaa