Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Skolsekreterare, Storängens skola
 
Työavain 3-1214-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 06.08.2019
Hakuaika päättyy 30.07.2019  kello 15:45
Storängens skola , Esboviksvägen 10 02320 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Grundskolor
Hallinto- ja toimistotyö
 
Tehtävän kuvaus: Storängens skola lediganslår en ordinarie befattning som skolsekreterare.

Till arbetsuppgifterna hör administrativt arbete, bl.a. ekonomiska frågor, anskaffningar, elevförvaltningsuppgifter, personaladministration och kundservice.

Arbetet innebär aktivt samarbete med rektor, biträdande rektor och övrig skolpersonal, samt med vårdnadshavare.

Arbetet inleds den 6.8 eller enligt överenskommelse. Intervjuerna hålls preliminärt den 1.8 och den 2.8.2019.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Lämplig yrkeshögskole-, institut- eller yrkesexamen.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään goda datorkunskaper, utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska, gärna också i engelska.
 
Arvostamme goda kunskaper i elev-, ekonomi- och personalförvaltning, samt mångsidig erfarenhet av sekreteraruppgifter.

Vi värdesätter initiativ- och organisationsförmåga, social kompetens, samt informations- och kommunikationstekniskt kunnande. Vi värdesätter även att du är flexibel, positiv, lyhörd och kundorienterad. Det är viktigt att du kan samarbeta och att du har förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.

Vi värdesätter även erfarenhet av:
- att jobba i skola
- Primus-elevförvaltningsprogram
- ERP-system för fakturahantering
- Beställningssystem för anskaffningar
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2219,99 € / mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36h 45min / vecka
 
 
Storängens skola verkar på två adresser. På Rektorsgränden 4 verkar daghem, förskola, årskurserna 1-6, samt eftermiddagsverksamhet. Även årskurserna 7-9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på de högre klasserna vid Esboviksvägen 10. Storängens skola har ca 680 elever.

Storängens skola vill ge alla elever goda baskunskaper och väcka intresse för inlärning. Våra elever ska inte bara klara sig i skolan i dag, utan också kunna möta det som framtiden för med sig. Vi vill hos eleverna utveckla samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi arbetar för kontinuitet ända till grundskolans sista årskurs. Vi arbetar för en trygg miljö där eleverna kan utvecklas som sociala och empatiska individer. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen lyfts fram i skolans verksamhet.

En kunnig och engagerad personal, elever som uppmuntras att vara delaktiga och ett gott samarbete med vårdnadshavarna utgör grunden för utvecklingen av Storängens skola.
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Rektor Ellinor Hellman
043 826 6698
ellinor.hellman@esbo.fi
tillbaka den 31.7.2019
 
Bitr. rektor Heidi Björstäkt
043 827 1136
heidi.bjorstakt@esbo.fi
 
 
 Hae paikkaa