Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Lärare inom småbarnspedagogik, Ivisnäs daghem
 
Työavain 3-965-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 29.07.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 29.07.2019  kello 15:45
Ivisnäs daghem , Ivisnäsvägen 1B 02260 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus
 
Tehtävän kuvaus: Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till vår 3-5 års grupp i Ivisnäs daghem. Läraren handhar den pedagogiska helheten i gruppen. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten tillsammans med de övriga i teamet. Du handhar tillsammans med vårdnadshavarna och de övriga i teamet om barnets individuella plan.

Läraren jobbar också som medlem i ledningsgruppen, som består av alla lärare från tre olika enheter som daghemsföreståndaren har. Samarbetar även med den andra gruppen i daghemmet och övrig personal.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään flexibilitet och bra samarbetsförmåga.
 
Arvostamme erfarenhet av dylika uppgifter.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka
 
 
Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.

Esbo stad är en rökfri arbetsplats.
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Ledare inom småbarnspedagogik Maj-Britt Holm
050 321 7374
 
Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
09 816 30620
 
 
 Hae paikkaa