Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sairaanhoitaja, kesäsijaisuudet muistipalvelukeskuksessa, 2 tehtävää
 
Työavain 2-298-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 27.05.2019 (päättyy 29.09.2019)
Hakuaika päättyy 31.05.2019  kello 15:45
Viherlaakson muistipalvelukeskus , Kuusiniemi 13-15 02710 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito
Vanhusten hoito
 
Tehtävän kuvaus: Meillä on avoinna kaksi sairaanhoitajan kesäsijaisuutta ajalla 27.5.-29.9.2019. Tehtävissä on myös mahdollisuus sijaisuuden jatkumiselle vuoden loppuun.

Sairaanhoitajan sijaisuudessa kelpoisuus laillistettu sairaanhoitaja. Jos sinulla ei ole Espoon kaupungin hyväksymää lääkelupaa, sitoudut suorittamaan työsuhteen jatkuessa lääkehoitosuunnitelman edellyttämät lääkehoitokoulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Sairaanhoidon opiskelijalla tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella. Sairaanhoitajan opintopisteet tulee olla vähintään 2/3 opinnoista, 140 op.

Espoossa sijaitseva Viherlaakson muistipalvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista asumista 48 muistisairaalle ihmiselle. Keskus tarjoaa myös muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukena lyhytaikaishoivaa 15 asiakkaalle, päivätoimintaa sekä ympärivuorokautista puhelinneuvontaa. Henkilökunnan määrä on 57.

Toimintamme perustuu muistisairaiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan korkeatasoiseen tietotaitoon. Toiminta on yhteisöllistä. Henkilökunta elää työpäivänsä yhdessä asiakkaiden kanssa. Omaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut vierailijat ovat kiinteästi mukana ja tukena asiakkaiden elämässä. Asiakkaat voivat asua meillä elämänsä loppuun asti.

Sairaanhoitajana vastaat monipuolisesti asiakkaiden hyvinvoinnista. Huolehdit asiakkaiden sairaanhoidollista tarpeista ja hoidon suunnittelusta. Mahdollistat asiakkaiden osallistumisen arjen askareisiin ja harrastetoimintaan. Toimit tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan omaisen, kotihoidon sekä muiden ammattilaisten, kuten lääkärin, apteekin, lähihoitajien, hoiva-avustajien ja laitosapulaisten kanssa. Teet hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä omahoitajan, asiakkaan ja omaisen kanssa. Huolehdit, että arkipäivän yksilölliset tarpeet toteutuvat muistisairaiden asiakkaiden liikkumissuunnitelmassa liikunnan, ulkoilun ja harrasteiden keinoin. Työtäsi ohjaavat ihmisyyttä kunnioittava arvopohja ja eettinen ajattelu, asiakkaiden elämänhistoria, elämäntavat ja tottumukset.

Sijaisuuteen valittu työntekijä sitoutuu allekirjoittamaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen pelisäännöt.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Sairaanhoitajan sijaisuudessa kelpoisuus laillistettu sairaanhoitaja tai -opiskelija (140 op).

 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään - Sitoutumista palvelukonseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseen
- Valviran rekisteröitymistä (valmis sh)
- Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
- Hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, aktiivisuutta
- Halua oppia uutta sekä myönteistä asennetta hoivateknologian käyttöön
- Valmiuksia harrastetoiminnan järjestämiseen
 
Arvostamme kokemusta ikääntyneiden/muistisairaiden hoidosta/palveluasumisesta, osaamista muistisairaiden toimintakyvyn edistämisestä, kuntoutuksesta sekä luovista työskentelytavoista. Arvostamme myös RAI -toimintakykymittarin tuntemusta, luovuutta sekä kiinnostusta uusien toimintakäytäntöjen kehittämiseen.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö 116h 15min / 3vko, työ on kaksivuorotyötä
 
 
Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.

Espoo on savuton työpaikka.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Palveluvastaava Heidi Leppänen
043 825 5241
heidi.k.leppanen@espoo.fi
 
Palveluesimies Sirpa Kotsalo
043 824 6860
 
 
 Hae paikkaa