Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Barnskötare inom småbarnspedagogik, Kongsbergs daghem
 
Työavain 3-707-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 05.08.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 02.08.2019  kello 15:45
Kongsbergs daghem , Loggbranten 2 02320 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus
 
Tehtävän kuvaus: Arbetsplatsen är Kongsbergs daghem som består av två barngrupper (3-5 år och 1-4 år). Du arbetar i 3-5 års gruppen tillsammans med barnträdgårdslärare och barnskötare. Vi jobbar med smågruppsverksamhet och olika verksamheter i närmiljön. Atmosfären på daghemmet är varm och trygg, där allas välbefinnande tas i beaktande.

Vi tar tillvara på personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell.

Ta gärna kontakt om du vill veta mera om arbetet!
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, närvårdare.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
 
Arvostamme god samarbetsförmåga, och ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna.

Dessutom värdesätter vi positiv inställning till nya ideér och metoder.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2122,18 €/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka
 
 
Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.

Esbo stad är en rökfri arbetsplats.
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Daghemsföreståndare Ann Rönn
046 877 1736
fornamn.efternamn@esbo.fi
 
Daghemsföreståndare Susanne Nordling
050 321 7376
fornamn.efternamn@esbo.fi
 
 
 Hae paikkaa