Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sairaanhoitaja, kesälomasijaisuus, käy myös opiskelija 140 op
 
Työavain 2-293-19
Määräaikainen työsuhde
Hakuaika päättyy 31.05.2019  kello 15:45
Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikkö , Auroranmäki 6 02940 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito
Vanhusten hoito
 
Tehtävän kuvaus: Hei!

Auroranmäen arviointi- ja kuntotutusyksikön toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia asua kotona. Kriisitilanteissa olevat asiakkaat otetaan aina vastaan Auroranmäkeen. Toimintakykyä edistetään kaikissa päivittäisissä toimissa, ja asiakkaita ohjataan omatoimisuuteen. Arviointi- ja kuntoutusjaksot ovat lyhytaikaisia, kuitenkin huomioiden asiakkaan tarpeet. Auroranmäen toiminta perustuu asiakkaan, hänen läheistensä sekä yksityisen että kunnallisen palveluverkoston tiiviiseen yhteistyöhön.

Auroranmäen 1.krs toimii psykogeriatristen asiakkaiden arviointi- ja kuntoutusyksikkönä (muistisairaat, joilla on vaikeat käytösoireet ja psykiatriset asiakkaat)

Auroranmäen 2.krs toimii lyhytaikaisena kuntoutusyksikkönä (esim. lonkkaleikauksen jälkeen tai AVH potilaat).

Kotona asuvia asiakkaita voidaan ottaa lyhytaikaisille jaksoille toimintakyvyn arviointia varten, kotitilanteen kriisiytyessä tai tilanteissa, joissa asiakas ei voi asua kotonaan ilman muutos- tai korjaustöitä.

Tervetuloa meille kesäsijaiseksi! Voit olla valmis sairaanhoitaja tai opiskelija, jolle tulee 140 op täyteen kesään mennessä.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Laillistettu sairaanhoitaja tai sairaanhoitajaopiskelija, jolla tulee täyteen 140 op kesään mennessä.
 
Arvostamme positiivista asennetta työhön.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116,45 h/3 vk
 
 
Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.

Espoo on savuton työpaikka.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt
 
Lisätietoja tehtävästä
Palveluesimies Marjo Laurikainen
0468772019
marjo.laurikainen@espoo.fi
 
Palveluvastaava Jelena Vänni-Mättö
0438258855
jelena.vanni-matto@espoo.fi
 
 
 Hae paikkaa