Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Fysioterapeutti, kesäsijaisuus, Kotikuntoutus
 
Työavain 2-793-18
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.05.2019 (päättyy 30.09.2019)
Hakuaika päättyy 29.03.2019  kello 15:45
Kotikuntoutus , Karaportti 5 02610 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Kotihoito
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö
 
Tehtävän kuvaus: Kotikuntoutus on Espoossa maaliskuussa 2018 aloittanut uusi yksikkö, jonka tavoitteena on tukea espoolaisten ikääntyneiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään.

Kotikuntoutuksessa työskentelee 9 fysioterapeuttia, sairaanhoitajia ja lähihoitajia.
Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen Kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueellisen kotihoidon, Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin.

Haemme fysioterapeuttia kesäsijaisuuteen. Fysioterapeutin työ kotikuntoutuksessa on monipuolista asiakkaan kotona tapahtuvaa toimintakyvyn arviointia ja tukemista, ohjausta ja neuvontaa sekä verkostotyötä. Fysioterapeutti toimii kuntouttavalla arviointijaksolla moniammattillisen tiimin tukena ja osallistuu jakson suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä asiakkaan ja hoitajien kanssa. Työtehtäviin kuuluu lisäksi kuntoutuksen toteuttaminen asiakkaan kotona ja tarvittaessa jatkokuntoutuksen suunnittelu. Fysioterapeutti toimii lisäksi alueellisen kotihoidon tukena asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä, apuvälineiden käytössä ja antaa ohjausta ja neuvontaa toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa. Kesäsijaisen työnkuva suunnitellaan sijaisuuden pituuden mukaan.

Kotikuntoutuksessa on käytössä Effica-asiakastietojärjestelmä ja työt suunnitellaan keskitetysti hyödyntäen Effican ajanvarauskirjaa.

Työ on jaksotyötä, joka toteutuu arkipäivisin klo 8-16 välillä. Kotikuntoutuksella on kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Espoon Olarissa ja Karamalmilla.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja oman työn sekä kotikuntoutuksen kehittämiseen moniammatillisessa tiimissä.

Tervetuloa! Työ alkaa sopimuksen mukaan.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Laillistettu fysioterapeutti.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja ajokorttia.
 
Arvostamme kokemusta geriatrisesta kuntoutuksesta, moniammatillisesta työskentelystä ja kotihoidosta .
Arvostamme ruotsin kielen ja englannin kielen osaamista.

 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2471,58 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: muodollinen jaksotyö 116,15 h / 3vkoa
 
 
Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.

Espoo on savuton työpaikka.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt
 
Lisätietoja tehtävästä
palveluesimies Laura Euramo
0438272929
 
projektipäällikkö Anne Lignell
0438271988
 
 
 Hae paikkaa