Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sairaanhoitaja / Sairaanhoitaja opiskelija, Kesäsijaisuus, Kotikuntoutus, 4 tehtävää
 
Työavain 2-791-18
Määräaikainen työsuhde  alkaen 01.05.2019 (päättyy 30.09.2019)
Hakuaika päättyy 31.05.2019  kello 15:45
Kotikuntoutus , Maapallonkuja 2 02210 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Kotihoito
Kotihoito
 
Tehtävän kuvaus: Kotikuntoutus on Espoossa maaliskuussa 2018 aloittanut uusi yksikkö, jonka tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään. Kotikuntoutuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa.

Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen Kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin.

Haemme sairaanhoitajia eripituisiin lomasijaisuuksiin kevään ja kesän 2019 ajaksi. Sairaanhoitajan työ Kotikuntoutuksessa on asiakkaan kotona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perus- ja sairaanhoitoa, vuorovastaavan tehtäviä sekä oman tiimin vastuuhoitajana toimimista. Sairaanhoitaja vastaa vastuuhoitajana asiakkaidensa hoitosuunnitelmasta osana moniammatillista tiimiä sekä osallistuu hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kesäsijaisen työnkuva suunnitellaan sijaisuuden pituuden mukaan.

Asiakkaiden palvelujaksot yksikössä ovat kestoltaan muutamista päivistä neljään viikkoon asti. Kotikuntoutuksessa on käytössä Effica-asiakastietojärjestelmä ja RAI-arviointiohjelma. Työn tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen.

Työ on jaksotyötä, johon kuuluu aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Työ sisältää varallaoloa viikonloppuisin. Kotikuntoutuksella on kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Espoon Olarissa ja Karamalmilla.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja oman työn sekä kotikuntoutuksen kehittämiseen moniammatillisessa tiimissä.

Tervetuloa! Työ alkaa sopimuksen mukaan.


 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Laillistettu sairaanhoitaja tai sairaanhoitajan opiskelija.
Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijalla tulee olla vähintään 140 opintopistettä.
 
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään ajokorttia, hyvää suomen kielen taitoa ja voimassa olevat Love-luvat, tai niiden suorittaminen koeaikana.

 
Arvostamme kokemusta vanhustyöstä, kuntoutuksesta ja kotihoidosta sekä RAI -arviointijärjestelmän tuntemusta. Arvostamme ruotsin kielen ja englannin kielen osaamista.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38€/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116 h 15 min/3 vkoa, jaksotyö
 
 
Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.

Espoo on savuton työpaikka.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt
 
Lisätietoja tehtävästä
palveluesimies Laura euramo
0438272929
 
projektipäällikkö Anne Lignell
0438271988
 
 
 Hae paikkaa