Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Barnträdgårdslärare, Kungsgårds daghem och förskola, 2 tehtävää
 
Työavain 3-51-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 26.01.2018  kello 15:45
Kungsgårds daghem och förskola , Hans Westerlunds väg 6 02780 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Lasten päivähoito
 
Tehtävän kuvaus: Vi söker barnträdgårdslärare som ansvarar för det pedagogiska innehållet och leder teamet. Tillsammans med teamet planerar, genomför samt utvärderar ni det pedagogiska arbetet.

Kungsgårds daghem och förskola består av sex barngrupper. Vi har en egen gård och fin natur runt oss. Det finns goda tåg- och bussförbindelser. Vår verksamhetskultur främjar samarbete med föräldrar, gemensamt ansvarstagande, och delaktighet.

Vårt förhållningssätt vilar på värdegrundsorden livsglädje, trygghet, kunskap, social kompetens och respekt. Vi vill väcka barnets nyfikenhet, lust och glädje att lära sig nya saker, genom mångsidig verksamhet i små grupper. Att stödja barnens språkutveckling i det svenska språket beaktas i all planering och genomförande av verksamhet.

Arbetet inleds i augusti 2018.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) 7 §. Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik minst 60 sp.

I rekryteringen beaktas även barnträdträdgårdslärare, som snart utexamineras.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.
 
Arvostamme god samarbetsförmåga och genuint intresse för barnets utveckling och delaktighet.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2379,87€/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min /vecka
 
 
Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.

Esbo stad är en rökfri arbetsplats.
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Tina Ahlblad, daghemsföreståndare
fornamn.efternamn@esbo.fi
 
 
 Hae paikkaa