Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Lastentarhanopettaja, Jousenkaaren päiväkoti
 
Työavain 3-1261-17
Määräaikainen työsuhde  alkaen 02.01.2018 (päättyy 30.04.2018)
Hakuaika päättyy 25.10.2017  kello 15:45
Jousenkaaren päiväkoti , Jousenjänne 1 02120 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Lasten päivähoito
 
Tehtävän kuvaus: Haemme lastentarhanopettajaa määräaikaiseen tehtävään 30.4.18 asti. Sijaisuus mahdollisesti jatkuu.

Jousenkaaren päiväkoti on hyvien kulkuyhteyksien varrella lähellä Tapiolan kulttuuri - ja liikuntapalveluja. Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille sekä kerhotoimintaa 2-5-vuotiaille lapsille kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan.

Toimintamme perustuu lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä tarpeisiin ja lapset työskentelevät pienryhmissä heitä kiinnostavien projektien äärellä. Kiinnitämme huomiota lasten ajattelutaitojen ja ongelmanratkaisun kehittymiseen vuorovaikutuksessa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Leikki, liikkuminen, ilmaisu ja tutkiminen ovat lapselle ominaisia työtapoja.

Jousenkaaren päiväkodissa on työtä tutkiva ilmapiiri, arvioimme ja kehitämme oppimisympäristöämme ja toimintatapojamme mm. lapsen osallisuuden näkökulmasta positiiviseen kasvatukseen ja opetukseen perustuen. Toimintakulttuurimme on huoltajia arvostava ja osallistava.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 opintopistettä.
 
 
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2379,87 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h45 min /viikko
 
 
Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon päivähoito haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.
 
Lisätietoja tehtävästä
Päiväkodin johtaja Pirita Kallio
046-877 1087
 
 
 Hae paikkaa