Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Sosiaalityöntekijä, Espoon aikuissosiaalityö, sijaisuus
 
Työavain 2-478-17
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 24.10.2017 (päättyy 31.12.2017)
Hakuaika päättyy 23.10.2017  kello 15:45
Espoon Aikuissosiaalityö , Komentajankatu 5 C 02600 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Aikuisten sosiaalipalvelut
Sosiaalityö
 
Tehtävän kuvaus: Kiinnostaako sinua kehittyvä, suunnitelmallinen aikuissosiaalityö?

Haemme Espoon aikuissosiaalityöhön asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä sosiaalityöntekijää määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 24.10.2017-31.12.2017. Sijaisuus voi jatkua todennäköisesti pidempäänkin. Toimistomme sijaitsee Perkkaalla, Leppävaaran vieressä.

Virka sijoittuu Matinkylä-Olari-Tapiolan alueen vähintään 30-vuotiaiden asiakkaiden moniammatilliseen tiimiin. Tiimimme kehittämisteemana on kotouttaminen ja suunnittelemme uudenlaisia tapoja tukea asiakkaitamme mm. kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Perustehtävänä sosiaalityöntekijöillä on keskittyä suunnitelmalliseen sosiaalityöhön yhteistyössä tarvittavien verkostojen kanssa. Sosiaalityöntekijöiden tehtäväkenttä kohdistuu mm. erityisen tuen tarpeessa oleviin, haastaviin asumiseen liittyviin tilanteisiin ja kriisitilanteissa oleviin asiakkaisiin. Ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteko on keskitetty pääosin sosiaalityöntekijöille.

Asiakkaita tapaamme niin toimistomme asiakastapaamishuoneissa kuin eri tavoin asiakkaiden lähiympäristöön jalkautuen, esimerkiksi kaupungin muihin palvelupisteisiin. Viikoittain vaihtuva päivystystiimi huolehtii mm. osaltaan päivittäisistä asiakkaiden soittopyyntöihin vastaamisesta, ilman ajanvarausta tulevien asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta sekä kiireellisen tuen tarpeiden käsittelemisestä. Asiakastyöhön kehitämme jatkuvasti myös uudenlaisia työtapoja.

Moniammatillisissa tiimeissämme työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja etuuskäsittelijöitä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Toimistotiimi vastaa harkinnanvaraisen toimeentulotuen vireillepanosta ja maksatuksesta. Tiimit työskentelevät monitilatoimistossa, jossa yhteistyö sujuu rakentavassa ja kannustavassa yhteishengessä.
 
 
Kelpoisuusvaatimus:  Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

 
Tehtävässä edellytetään kokemusta aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, palvelujärjestelmän tuntemusta, itsenäistä työn hallintaa, paineensietokykyä sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä.
 
Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, laaja-alaista sosiaalityön kokemusta, erityisesti aikuissosiaalityöstä, kehittämismyönteisyyttä, hyvää kielitaitoa, SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmän tuntemusta sekä muuta tietoteknistä omaksumiskykyä. Arvostamme lisäksi rohkeutta etsiä ratkaisuja nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa.
 
 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3019,50 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 37 h 30 min / vko
 
 
Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.
 
Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin
 
Johtava sosiaalityöntekijä Osmo Jurvanen
050 584 9033
etunimi.sukunimi@espoo.fi
 
Johtava sosiaalityöntekijä Virpi Lajunen
etunimi.sukunimi@espoo.fi
 
 
 Hae paikkaa